Website disclaimer

Tankstation Westwal (Kamer van Koophandel: 39055996), hierna te noemen Westwal, verleent u hierbij toegang tot www.westwal.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen of offerte daarvoor aan te vragen. Westwal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Westwal spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Westwal. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Westwal.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Westwal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Westwal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Westwal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Tags

Openingstijden

Bakery Maandag t/m vrijdag

07:00u - 15:00u

Bakery zaterdag

08:00u - 14:00u

Pomp maandag t/m vrijdag

07:00u - 20:00u

Pomp zaterdag

08:00u - 19:00u

Contact Informatie

Adres
Westwal 1
8321 WG Urk
Telefoon: 0527 - 687080
E-mail info@westwal.nl